باز هم موفقیت دیگری از اعضا، پرچم خانواده بزرگ استصنا را به اهتزاز درآورد
عرض تبریک و شادباش به شرکت دانش بنیان آزمایشگاه های صنایع انرژی (اپیل) جهت کسب موفقیت در پیاده سازی تمامی زیرساخت های لازم جهت ارائه گواهینامه های ضدانفجار و SIL در داخل کشور
نامه معاونت علمی به معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز بابت امکان صدور گواهینامه های بین المللی در ایران

اشتراک گذاری صفحه: