دسته بندی مطالب

آزمایشگاه IP

آزمایشگاه IP استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به صورت روزافزون در حال گسترش است. این تجهیزات که در مصارف گوناگون خانگی و صنعتی مورد استفاده

آزمایشگاه EMC

آزمایشگاه EMC سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic Compatibility) به اختصار EMC، اثر متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با محیط الکترومغناطیسی پیرامون خود و یا سایر تجهیزات موجود می‌باشد.

سازگاری الکترومغناطیسی

سازگاری الکترومغناطیسی چیست؟ سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic Compatibility) به اختصار EMC، اثر متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با محیط الکترومغناطیسی پیرامون خود و یا سایر تجهیزات موجود

گواهی نامه RoHS چیست؟

گواهی نامه RoHS چیست؟ RoHS مخفف عبارت Restriction of Hazardous Substances است ، و کل صنعت الکترونیک و بسیاری از محصولات الکتریکی را نیز تحت تأثیر