اخبار و اطلاعیه ها

دسته بندی اخبار

نشست آیین امضای تفاهمنامه همکاری

نشست آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت مادرتخصصی ساتکاب، سندیکای صنعت برق و سازمان مدیریت صنعتی    یکی از مهم‌ترین آیتم‌های این تفاهم نامه همکاری، جایزه

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت؛ ?اختصاص رتبه برتر واحد فنی و مهندسی نمونه کشور به شرکت دانش بنیان اپیل ?رتبه برتر واحد