امضای تفاهم نامه میان سندیکای صنعت برق ایران و شرکت دانش بنیان اپیل        

   مراسم امضای تفاهم نامه شرکت اپیل و سندیکای صنعت برق در روز سوم خرداد 1402 برگزار گردید. در این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی و سندیکای صنعت برق برگزار گردید تاکید بر هم افزایی و اشاره به ارتقاء کیفی و کمی هر چه بیشتر محصولات در حوزه صنعت برق شده است. همچنین با امضای این تفاهم نامه اعضای محترم سندیکا می توانند خدمات تست و بازرسی خود را گسترش داده و گامی بهتر به سوی جلو بردارند.

اشتراک گذاری صفحه: