دپارتمان ها

اعضای هیات مدیره

رییس هیات مدیره

پروفسور سید حمید فتحی

عضو هیات مدیره

مهندس حمیدرضا صالحی سلمی

عضو هیات مدیره

مهندس علی بخشی

عضو هیات مدیره

دکتر منصور سعیدی

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

دکتر سید محسن میر صدری

عضو هیات مدیره

سیده مهسان میر فلاح

داخلی 113

اعضای تیم فروش

مدیر فروش

هادی زمانی

داخلی 161,163

مدیر توسعه بازار

میثم رحمتیان

داخلی 152

سرپرست توسعه بازار و فروش

ایرج زعفرانچی

داخلی 118