دپارتمان ها

اعضای هیئت مدیره

رییس هیات مدیره

پروفسور سید حمید فتحی

عضو هیئت مدیره

مهندس حمیدرضا صالحی سلمی

عضو هیئت مدیره

مهندس علی بخشی

عضو هیات مدیره

دکتر منصور سعیدی

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

دکتر سید محسن میر صدری

معاونت توسعه بازار و فروش

سیده مهسان میر فلاح

مدیر فروش

هادی زمانی

داخلی 161,163

مدیر توسعه بازار

میثم رحمتیان

داخلی 152

سرپرست توسعه بازار و فروش

ایرج زعفرانچی

داخلی 118