این مجموعه آزمایشگاهی علاوه بر توانمندی در ارائه خدمات آزمون تایپ تست شینه های نیروگاهی ذکر شده، در زمینه تست های Pre-Commissioning، Commissioning و … تجهیزات نیروگاهی آماده همکاری و ارائه خدمات به آن مجموعه محترم می باشد. برخی از قابلیت های ارائه خدمات این آزمایشگاه به شرح زیر اعلام می گردد: o آزمون های تخلیه الکتریکی جزئی (PD) شینه های نیروگاهی، ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، ژنراتور به صورت کامل شکل (6): مجموعه اندازه گیری PD و تانژانت دلتا امیکرون، یکی از مجموعه دستگاه های تست اپیل برای تایپ تست در محل آزمایشگاه و تست های در محل o آزمونهای ضریب تلفات عایقی (Tan δ) بر روی سیستم های عایقی مختلف شینه، ترانسفورماتور، روغن ترانسفورماتور، مجموعه های نیروگاهی، کابل ها و … آزمونهای عملکردی تجهیزات حفاظتی (رله ها، ترانسفورماتورهای جریان و …)، اندازه گیری مقاومت سیسم پیچ ها، به صورت کامل با استفاده از مجموعه کامل دستگاه های Omicron مانند CMC 256، CPC 100، CT Analyzer و … شکل :دستگاه CPC 100 امیکرون، یکی از دستگاه های تست در محل آزمایشگاه مرجع اپیل آزمون های Hi-pot و تحمل ولتاژی، مقاومت عایقی و … در آزمایشگاه و محل نیروگاه (On-site) بدون محدودیت ولتاژ اعمالی و جریان نشتی سیستم عایقی ژنراتور و سایر موارد نیروگاهی به کمک مجموعه کامل جبرانسازهای راکتوری و خازنی جامع

در آزمون تحمل ولتاژی (Voltage Endurance) شینه­های ژنراتور که بر اساس استانداردهای بین المللی IEEE 1043، IEEE 1553 و یا IEC 60034 انجام می­شود، کیفیت عایقی و فرآیند تولید شینه­ ها با دیدگاه بررسی عمر مفید و پیرسازی شتاب یافته مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در این آزمون با ایجاد شبیه­ سازی تنش­های حرارتی (حداکثردمای بهره­برداری ژنراتور) و تنش­های الکتریکی بر روی سیستم عایقی با ولتاژ افزایش یافته، در مدت زمان کوتاهی مانند 250 یا 400 ساعت، پیرسازی شتاب یافته شینه با عمر مفیدی معادل 40 سال شبیه­سازی می­گردد. از آنجایی که در تست مذکور، رفتار تجهیز تحت تست ماهیت آماری دارد، با انجام تست بر روی حداقل 4 تست و برآورده کردن معیارهای پذیرش می­توان از فرآیند تولید شینه اطمینان حاصل نمود. همچنین در پروژه­هایی که تولید تعداد شینه­های تولیدی گسترده باشد، بر اساس مستندات بین المللی و معتبر انجام تست­های نمونه ای در بازه­های میانی تولید برای اطمینان از یکنواختی فرآیند تولید پیشنهاد می­گردد.شکل (1): آزمایشگاه Voltage Endurance اپیل با کمک صفحات داغ بر اساس استاندارد IEEE

شکل (2): ترانسفورماتور فشار قوی 100 کیلو ولت با قابلیت تامین جریان نشتی چند آمپری ویژه تست های شتاب یافته عایقی در آزمایشگاه Voltage Endurance اپیل

علاوه بر آزمون تحمل ولتاژی (Voltage Endurance)، بر روی شینه ­های نیروگاهی مانند شینه ­های نیروگاه­ های گازی، تلمبه ذخیره­ای، آبی و … که شرایط سیکل حرارتی و افزایش و کاهش دما را تجربه می­نمایند، آزمون سیکل حرارتی (Thermal Cycle) بر اساس استانداردهای بین المللی مانند IEEE 1310، IEC 60034-18-34 و … ضروری می­باشد. در آزمون سیکل حرارتی، تعداد مشخصی سیکل گرمایش و سرمایش (500 سیکل بر اساس استانداردهای IEEE و …) شامل فرآیند افزایش دمای شینه از دمایی در حدود دمای محیط تا دمای مجاز بر اساس کلاس حرارتی عایق مورد استفاده در ژنراتور در مدت زمانی حدود 30 الی 60 دقیقه (1±5/2 درجه بر دقیقه) با تزریق جریان و همچنین کاهش دمای شینه از دمای ماکزیمم به دمای محیط با نرخ برابر افزایش شبیه­ سازی می­گردد. در آزمایش مذکور، در سیکل­های مشخصی مانند سیکل 50، 100، 250 و 500، اندازه گیری­هایی مانند تخلیه الکتریکی جزیی (PD) و ضریب تلفات عایقی (Tan δ) انجام شده و مطابق معیارهای پذیرش نباید افزایش قابل توجهی در مقادیر اندازه­ گیری اتفاق بیفتد. در این آزمون حداق 4 شینه باید مورد آزمون قرار گرفته و شینه­ هایی که معیارهای پذیرش آزمون سیکل حرارتی را داشته باشند دچار delamination، کاهش کیفیت عایقی و … در زمان بهره­برداری نخواهند شد.شکل (3): مدار آزمون Thermal Cycling
شکل (4): مجموعه تزریق جریان 10 کیلو آمپر

شکل (5): سیستم شبیه­ ساز هسته ژنراتور برای فرآیند سرمایش و گرمایش تست Thermal Cycling