آدرس:
دفتر مرکزی اپیل

خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نبش فریمان، بن بست شهید بوجاری صفت، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد شمال غربی، شماره ۱۲
تلفن : ۶۱۹۷۱ (۹۸۲۱+)
فکس : 66174283 (۹۸۲۱+)
info@eepil.com

آزمایشگاه مرکزی اپیل

آدرس :کیلومتر ۸ اتوبان کرج – قزوین، بلوار سوپا شهرک کاوش، شرکت آزمایشگاه های مرجع صنایع انرژی


تلفن : ۶۱۹۷۱ (۹۸۲۱+)
info@eepil.com

تماس با ما