آدرس:
دفتر مرکزی اپیل

خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نبش فریمان، بن بست شهید بوجاری صفت، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد شمال غربی، شماره ۱۲
تلفن : ۶۱۹۷۱ (۹۸۲۱+) 09387728680
فکس : 66174283 (۹۸۲۱+)

آزمایشگاه مرکزی اپیل

آدرس :کیلومتر ۸ اتوبان کرج – قزوین، بلوار سوپا شهرک کاوش، شرکت آزمایشگاه های مرجع صنایع انرژی


تلفن : ۶۱۹۷۱ (۹۸۲۱+) 09387728680

رئیس دفتر مدیرعامل (دفتر مرکزی)رئیس دفتر مدیرعامل (آزمایشگاه مرکزی)
خانم نیره احمدی زاده158-159خانم فهیمه اسدیان101
آقای سعید صادق نژاد155  
واحد توسعه بازار و فروش
سمتنامداخلی تهرانداخلی آزمایشگاه مرکزی
معاونت توسعه بازار و فروشخانم سیده مهسان میرفلاح 103
واحد توسعه بازار
مدیر توسعه بازارآقای پژمان خزائی153122
سرپرست توسعه بازار و فروشآقای ایرج زعفرانچی 118
کارشناس توسعه بازار ( ATEX/CE/ پزشکی)خانم نکیسا حیدری150 
کارشناس توسعه بازار ( مخابرات/ پزشکی)خانم الناز اسماعیلی152 
    
واحد فروش 
مدیر فروشآقای هادی زمانی155163
کارشناس فروشخانم منصوره پهلوانی 125
کارشناس فروشخانم ابراهیمی150 
    
واحد مالی و پشتیبانی
معاونت مالی و اداریآقای شهریار مقدسی 123
مدیر مالی و اداریآقای محمد رمضان نژاد 116
کارشناس حقوق و دستمزدآقای سید محسن حجتی آبکنار 115
کارشناس مالیآقای رامین خرمی 114
کارشناس ITآقای افشین عبدی 111
نگهبانی و تحویل نمونهآقای مهدی آقاپور 107
واحد کنترل کیفیت / بررسی شکایات
مدیر تضمین و کنترل کیفیتخانم الهه براتچی 109
کارشناس  کنترل کیفیتآقای محمد حسین بهادران113
واحد فنی
معاونت فنیآقای بهروز وحیدی 164
معاونت فنیسید حمید فتحی 164
آزمایشگاه EMC
مدیر فنی خانم سیده مهسان میرفلاح 103
سرپرست آزمایشگاه EMCآقای سید علیرضا شرفی 108
کارشناس آزمایشگاه EMCخانم معصومه دلیر 143
کارشناس آزمایشگاه EMCخانم بهنوش غفاری 136
کارشناس آزمایشگاه EMCآقای امیر عباسی 144
واحد گواهینامه های بین المللی (SIL/ATEX/CE)
مدیر پروژه واحد گواهینامه های بین المللیآقای سامان جمشیدی 106
مدیر پروژه آزمایشگاه چراغآقای رضا اعلایی152119
سرپرست آزمایشگاه ایمنی عملکردیآقای امیر حسین مبینی 126
کارشناس آزمایشگاه ضد انفجارآقای مجید قنبریها 112
کارشناس آزمایشگاه ضد انفجارعلی رضا بهمن دار 130
آزمایشگاه فشارقوی، کابل و یراق آلات
مدیر فنی فشارقوی، کابل و یراقآقای حمید جهانگیر 121
سرپرست ارشد آزمایشگاه فشار قویخانم آرزو تک زارع 105
سرپرست آزمایشگاه تابلو برق و کلیدآقای حامد سرمدی 104
سرپرست آزمایشگاه کابل و یراق آلاتآقای میثم قنبریها 120
کارشناس آزمایشگاه کابل و یراق آلاتآقای حمید قنبریها 133
کارشناس آزمایشگاه موتور و شینه های نیروگاهیآقای احسان رنجبر 121
کارشناس فنی آزمایشگاهآقای علی محمد مساحی129
آزمایشگاه فشار ضعیف و تجهیزات وارداتی
مدیر آزمایشگاه فشار ضعیف و تجهیزات وارداتیآقای بابک حمیدی فرد 102
سرپرست آزمایشگاه محیطی و IPآقای حامد منتظری 132
کارشناس فنی آزمایشگاهاقای علی بیات 128
کارشناس آزمایشگاه ایمنیآقای حمیدرضا تقی خانی 145
بازرسی فنی
مدیر بازرسی فنیآقای دانش پیام151122
کارشناس بازرسی فنیآقای سروش ملکی 110