آزمایشگاه کفپوش عایق بندی الکتریکی

آزمایشگاه کفپوش عایق بندی الکتریکی

آزمایشگاه کفپوش عایق بندی الکتریکی

1- معرفی آزمایشگاه کفپوش عایق بندی الکتریکی :

آزمایشگاه کفپوش عایق بندی الکتریکی شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی به عنوان اولین آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد و همچنین تنها آزمایشگاه دارای گواهینامه ISO 17025 جهـت انجام آزمون های محصول محور(انجام تمامی آزمون های استاندارد بین المللیIEC61111  مطابق استاندارد ملی ISIRI 13914 ) است.همچنین درصورت درخواست مشتری قابلیت ردیابی توسط ILAC  را دارا می باشد.همچنین به عنوان اولین آزمایشگاه بی طرف همکار وزارت کار در زمینه تخصصی انجام آزمونهای کامل کفپوش عایق بندی الکتریکی فعالیت می نماید.

همچنین این آزمایشگاه در پروژه های متعدد توانیر،شهرداری ها،پروژه های دولتی و جهت صادرات و واردات (گمرکات) و همچنین دریافت نشان CE که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت میکند

2- هدف از انجام آزمون ها و ارائه خدمات در آزمایشگاه کفپوش عایق بندی الکتریکی را می توان به طرق زیر توصیف کرد:

2-1 ارائه خدمات به تولید کنندگان از قبیل :

 

– انجام تایپ تست محصولات در صنعت تجهیزات کار با برق با قابلیت ردیابی بین المللی نهاد  ILAC

– مشاوره و انجام آزمونهای لازم جهت اخذ علامت استاندارد برای محصولات تولیدی

– بررسی فرآیند تولیدی محصولات و کشف و رفع نواقص احتمالی در پروسه تولید قبل از نمونه برداری استاندارد

– مشاوره فنی جهت تجهیز آزمایشگاه و آموزش های لازمه در این زمینه

– مشاوره کیفی جهت پیاده سازی سیستم ها و اخذ مدارک مرتبط

– انجام بازرسی و ممیزی از خطوط تولید

 

2-2 ارائه خدمات به واردکنندگان از قبیل :

– انجام امور مرتبط جهت اخذ مجوزهای ورود کالا

– بررسی و اعلام استانداردهای لازم جهت ورود کالا و انجام آزمونهای مرتبط با آن

– راهنمایی جهت پروسه خرید و ورود کالا و مشاوره های لازم قبل از خرید کالا و بررسی و اعلام ایرادات احتمالی

3- استاندارد ها و محصول های تحت پوشش

استاندارد ISIRI 13914  مطابق استاندارد بین المللی IEC61111

 

کفپوش عایق بندی الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

آزمون های قابل انجام به همراه استاندارد برای محصولات مربوطه:

 

 

 

کفپوش عایق بندی الکتریکی

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

کار با برق کفپوش عایق بندی الکتریکی

Live working – Electrical insulating matting

ISIRI 13914

IEC 61111

بازرسی چشمی و اندازه گیری ها

 – طبقه بندی

 – ترکیب

 – ابعاد، کیفیت ساخت

 – ضخامت

 – نشانه گذاری

آزمون های مکانیکی

  – مقاومت مکانیکی در برابر سوراخ شدن

  – آزمون مقاومت دربرابر لغزش

آزمون های دی الکتریک

  – آزمون شاهد

  – آزمون تحمل ولتاژ

آزمون های کهنگی

آزمون های حرارتی

  – آزمون کوتاه کردن شعله

  – آزمون تاخوردگی در دمای کم

  – آزمون تاخوردگی در دمای فوق العاده کم برای کفپوش های رده C

مقاومت در برابر اسید

مقاومت در برابر روغن

 

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

تصویر شماره 5

اشتراک گذاری صفحه: