آزمایشگاه تابلو برق ، پست کمپکت

آزمایشگاه تابلو برق ، پست کمپکت

1- معرفی آزمایشگاه تابلو برق ، پست کمپکت و سوئیچگیرهای قدرت:

آزمایشگاه تابلو برق ، پست کمپکت و سوئیچگیرهای قدرت شرکت آزمایشگاه­های صنایع انرژی به عنوان یکی از آزمایشگاههای مرجع شرکت توانیر جهـت انجام آزمون­های منطبق با استانداردهای بین­المللی و همچنین منطبق با دستورالعمل­های شرکت توانیر برای محصولاتی مانند تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار قوی، کلیدها و سوئیچ­های فشار ضعیف و فشار قوی، پستهای کمپکت پیش ساخته و سایر سوئیچگیرهای قدرت می­باشد.

این آزمایشگاه همچنین به عنوان یکی از اولین آزمایشگاه­های بی طرف همکار مؤسسه استاندارد و دارای گواهینامه ISO 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) و از مرکز Analitica روسیه می­باشد که قابل ردیابی توسط سازمان بین­المللی اعتبار بخشی آزمایشگاهی (ILAC) در زمینه تخصصی انجام آزمونهای کامل سوئیچگیرهای قدرت فعالیت می­نماید.

این آزمایشگاه علاوه بر همکاری در راستای پروژه­های مرتبط با شرکت توانیر و سازمان استاندارد، با شرکتهای توزیع نیروی برق استانها، شرکتهای پتروشیمی و صنایع بزرگ که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تأیید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت می­کند.

همچنین این آزمایشگاه در پروژه های متعدد توانیر،شهرداری ها،پروژه های دولتی و جهت صادرات و واردات (گمرکات) و همچنین دریافت نشان CE که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت میکند.

همچنین این آزمایشگاه در پروژه های متعدد توانیر،شهرداری ها،پروژه های دولتی و جهت صادرات و واردات (گمرکات) و همچنین دریافت نشان CE که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت میکند

2- هدف از انجام آزمون ها و ارائه خدمات در آزمایشگاه تابلو برق ، پست کمپکت و سوئیچگیرهای قدرت صنایع انرژی را می توان به طرق زیر توصیف کرد:

2-1 ارائه خدمات به تولید کنندگان از قبیل :

– انجام تایپ تست محصولات در صنعت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق با قابلیت ردیابی بین المللی نهاد  ILAC

– نظارت بر انجام آزمونهای غیر قابل انجام در کشور، در آزمایشگاه­های معتبر اروپایی و آسیایی   

– مشاوره و انجام آزمونهای لازم جهت اخذ علامت استاندارد برای محصولات تولیدی

– مشاوره فنی جهت تجهیز آزمایشگاه و آموزش های لازمه در این زمینه

– مشاوره کیفی جهت پیاده سازی سیستم ها و اخذ مدارک مرتبط

– انجام بازرسی و ممیزی از خطوط تولید

2-2 ارائه خدمات به واردکنندگان از قبیل :

– انجام امور مربوط به بررسی مدارک فنی و انطباق آن با محصولات وارداتی

– بررسی و اعلام استانداردهای لازم جهت ورود کالا و انجام آزمونهای مرتبط با آن

3- استاندارد ها و محصول های تحت پوشش

  • انواع تابلو های فشار ضعیف از قبیل تابلوهای توزیع، سنجش، فرمان و ….
  • سيستمهاي مجراي باس بار (Busway) فشار ضعیف و فشار متوسط
  • انواع تابلوهای فشار متوسط از قبیل تابلوهای کشویی، کمپکت، AIS ، GIS و ….
  • انواع کلیدهای قدرت فشار متوسط از قبیل کلیدهای هوایی یا زمینی، گازی، خلأ و ….
  • انواع کلیدهای قدرت فشار ضعیف از قبیل کلیدهای اتوماتیک، کلیدهای هوایی، کنتاکتور و ….
  • انواع پستهای پیش ساخته کمپکت فلزی، بتنی، دفنی، نیمه دفنی، پد مانتد و ….

آزمون های قابل انجام به همراه استاندارد برای محصولات مربوطه:

تابلو و باس­داکت فشار ضعیف

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف – قوانين كلي

ISIRI 12103-1

IEC 61439-1

تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف –  تابلوهاي قطع و وصل و فرمان قدرت

ISIRI 12103-2

IEC 61439-2

تابلوهاي قطع و وصل و فرمان فشار ضعيف – سيستمهای مجرای باسبار (باس­وی­ها)

ISIRI 12103-6

IEC 61439-6

مقاومت در برابر خوردگی

تصدیق استحکام حرارتی محفظه­ ها

تصدیق مقاومت مواد عایق کننده در برابر گرمای غیرعادی

مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش

بالابری

ضربه مکانیکی  (IK)

نشانه گذاری- دوام

عملیات مکانیکی

درجه حفاظت مجموعه­ها  (IP)

فواصل ایمنی و خزشی

پیوستگی موثر زمین میان اجزای رسانای بدون محافظ در مجموعه و مدار محافظ

الحاق تجهیزات و بخش قطع و وصل

اتصالات و مدارهای الکتریکی داخلی

پایانه­های هادی خارجی

ولتاژ قابل تحمل فرکانس برق

ولتاژ قابل تحمل ضربه

آزمون محفظه های ساخته شده از مواد عایق

تصدیق افزایش دما

سازگاری الکترومغناطیسی

 

تابلو و باس­داکت فشار متوسط

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی – مشخصات عمومی وسایل قطع و وصل و فرمان جریان متناوب

INSO 8618-1

IEC 62271-1

وسايل قطع و وصل و فرمان جریان متناوب با محفظه فلزي برای ولتاژهای اسمی بین 1kV تا 52kV

—-

IEC 62271-200

آزمون های فرکانس قدرت

آزمون های ولتاژ ضربه

آزمون دی­الکتریک برای مدار کمکی و کنترلی

اندازه گیری مقاومت

آزمون پیوستگی الکتریکی قسمتهای فلزی زمین شده

آزمون جریان پیوسته بر روی مدار اصلی

آزمون جریان پیوسته بر روی تجهیزات کمکی و کنترلی

تصدیق حفاظت و نفوذ ناپذیری  (IP)

تصدیق حفاظت در برابر ضربه مکانیکی (IK)

آزمون های نشتی گاز (Tightness)

آزمون سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

آزمونهای اضافی بر روی مدارات کمکی و کنترلی

تصدیق مشخصات عملکردی کنتاکتهای کمکی

آزمون های محیطی

آزمون X-radiation

آزمون های عملکرد مکانیکی وسایل قطع و وصل و اینترلاک­های مکانیکی و الکترومکانیکی

آزمون تحمل فشار برای بخشهای پر شده از گاز

آزمون تصدیق حفاظت افراد در برابر اثرات الکتریکی خطرناک

کلید و سوئیچ­های فشار متوسط

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قوی – مشخصات عمومی وسایل قطع و وصل و فرمان جریان متناوب

INSO 8618-1

IEC 62271-1

وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قویقطع­کننده­های مدار جريان متناوب

IEC 62271-100

وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قویجداکننده­ها و کلیدهای زمین کننده جريان متناوب

INSO 8618-102

IEC 62271-102

وسایل قطع و وصل و فرمان فشار قویكليدها براي ولتاژهاي اسمي بین 1kV تا 52kV

IEC 62271-103

آزمون های فرکانس قدرت

آزمون های ولتاژ ضربه

آزمون دی­الکتریک برای مدار کمکی و کنترلی

اندازه گیری مقاومت

آزمون پیوستگی الکتریکی قسمتهای فلزی زمین شده

آزمون جریان پیوسته بر روی مدار اصلی

آزمون جریان پیوسته بر روی تجهیزات کمکی و کنترلی

تصدیق حفاظت و نفوذ ناپذیری  (IP)

تصدیق حفاظت در برابر ضربه مکانیکی (IK)

آزمون های نشتی گاز (Tightness)

آزمون سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

آزمونهای اضافی بر روی مدارات کمکی و کنترلی

تصدیق مشخصات عملکردی کنتاکتهای کمکی

آزمون های محیطی

آزمون X-radiation

آزمون های عملکرد مکانیکی وسایل قطع و وصل و اینترلاک­های مکانیکی و الکترومکانیکی

آزمون تحمل فشار برای بخشهای پر شده از گاز

آزمون تصدیق حفاظت افراد در برابر اثرات الکتریکی خطرناک

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

 

اشتراک گذاری صفحه: