بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

متن سربرگ خود را وارد کنید

حضور وزیر محترم نیرو دکتر محرابیان و معاونت محترم وزیر صمت دکتر موسوی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

اشتراک گذاری صفحه: