نویسنده: admin

آزمایشگاه IP

1- معرفی آزمایشگاه IP : آزمایشگاه IP شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی به عنوان آزمایشگاه مرجع درجه حفاظت محفظه، مورد تایید توانیر جهـت انجام آزمون های دستورالعمل

آزمایشگاه EMC

آزمایشگاه EMC سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic Compatibility) به اختصار EMC، اثر متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با محیط الکترومغناطیسی پیرامون خود و یا سایر تجهیزات موجود می‌باشد.

سازگاری الکترومغناطیسی

سازگاری الکترومغناطیسی چیست؟ سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic Compatibility) به اختصار EMC، اثر متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با محیط الکترومغناطیسی پیرامون خود و یا سایر تجهیزات موجود

گواهی نامه RoHS چیست؟

گواهی نامه RoHS چیست؟ RoHS مخفف عبارت Restriction of Hazardous Substances است ، و کل صنعت الکترونیک و بسیاری از محصولات الکتریکی را نیز تحت تأثیر