رییس هیات مدیره

پروفسور سید حمید فتحی


عضو هیئت مدیره

مهندس حمیدرضا صالحی سلمی


عضو هیئت مدیره

مهندس علی بخشی


عضو هیات مدیره

دکتر منصور سعیدی


مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

دکتر سید محسن میر صدری


معاونت توسعه بازار و فروش

سیده مهسان میر فلاح

داخلی 103


مدیر فروش

هادی زمانی


مدیر توسعه بازار

میثم رحمتیان

داخلی 160


سرپرست توسعه بازار و فروش

ایرج زعفرانچی

داخلی 118