مدیر بازرسی فنی

محمد دانش پیام


کارشناس بازرگانی LV/HV

ایرج زعفرانچی


مدیر مالی و اداری

محمد رمضان نژاد


کارشناسی بازرگانی ATEX/CE

نکیسا حیدری


کارشناس بازرگانی مخابرات

الناز اسماعیلی


مدیر کنترل کیفیت

الهه براتچی


مدیر فنی مکانیکال و ATEX

سامان جمشیدی


مشاور مدیرعامل

پژمان خزایی


مدیر فنی آزمایشگاه فشار ضعیف LVD/EMC

سیده مهسان میر فلاح


مدیر فنی فشار قوی، کابل و یراق

حمید جهانگیر


مدیر تحقیق و توسعه

حامد هاشمی دزکی


مدیر فروش

هادی زمانی


مدیر آزمایشگاه تجهیزات وارداتی و برق صنعتی

بابک حمیدی فرد