8 آذر 1400

آزمایشگاه IP

آزمایشگاه IP استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به صورت روزافزون در حال گسترش است. این تجهیزات که در مصارف گوناگون خانگی و صنعتی مورد استفاده […]
6 آذر 1400

آزمایشگاه EMC

آزمایشگاه EMC سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic Compatibility) به اختصار EMC، اثر متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با محیط الکترومغناطیسی پیرامون خود و یا سایر تجهیزات موجود می‌باشد. […]
29 آبان 1400

سازگاری الکترومغناطیسی

سازگاری الکترومغناطیسی چیست؟ سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic Compatibility) به اختصار EMC، اثر متقابل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی با محیط الکترومغناطیسی پیرامون خود و یا سایر تجهیزات موجود […]
18 آبان 1399

آزمون های بارگذاری برج ها و سازه های خطوط انتقال هوایی و معرفی استاندارد IEC 60652

آزمون های بارگذاری برج ها و سازه های خطوط انتقال هوایی و معرفی استاندارد IEC 60652 معرفی استاندارد  در این نوشته استاندارد بین المللی  IEC 60652 […]
18 آبان 1399

گواهی نامه RoHS چیست؟

گواهی نامه RoHS چیست؟ RoHS مخفف عبارت Restriction of Hazardous Substances است ، و کل صنعت الکترونیک و بسیاری از محصولات الکتریکی را نیز تحت تأثیر […]
15 مهر 1399

صدور گواهی نامه SIL و ارزیابی سطح ایمنی عملکردی

صدور گواهی نامه SIL و ارزیابی سطح ایمنی عملکردی گواهی نامه SIL از نظر ماهیت و مفهوم قدری با سایر گواهی نامه های معمول که در […]
8 تیر 1398

دومین آزمایشگاه صنایع انرژی اپیل

7 تیر 1398

محیط زیست

7 تیر 1398

آزمایشگاه یراق آلات الکتریکی