آزمایشگاه IP

آزمایشگاه IP

آزمایشگاه IP

۱- معرفی آزمایشگاه IP :

آزمایشگاه IP شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی به عنوان آزمایشگاه مرجع درجه حفاظت محفظه، مورد تایید توانیر جهـت انجام آزمون های دستورالعمل توانیر برای انواع تجهیزات الکتریکی و محفظه های ضد انفجار ، چراغ های خیابانی  LED( تاییده وندور توانیر) و همچنین به عنوان یکی از اولین آزمایشگاههای بی طرف همکار موسسه استاندارد و دارای گواهینامه ISO 17025 و قابل ردیابی توسط ILAC  در زمینه تخصصی انجام آزمونهای کامل لامپ و چراغ Safety, Performance, EMC, IP,ATEX)  (فعالیت می نماید.

همچنین این آزمایشگاه در پروژه های متعدد توانیر،شهرداری ها،پروژه های دولتی و جهت صادرات و واردات (گمرکات) و همچنین دریافت نشان CE که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت میکند.

همچنین این آزمایشگاه در پروژه های متعدد توانیر،شهرداری ها،پروژه های دولتی و جهت صادرات و واردات (گمرکات) و همچنین دریافت نشان CE که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت میکند

2- هدف از انجام آزمون ها و ارائه خدمات در آزمایشگاه IP را می توان به طرق زیر توصیف کرد:

۲-۱ ارائه خدمات به تولید کنندگان از قبیل :

 

– تست و صدور گواهینامه های بین المللی (   CE , ATEX) مطابق با دایرکتیو های اروپایی IMQ   ایتالیا و SZU TEST ترکیه  

– مشاوره و انجام آزمونهای لازم جهت اخذ علامت استاندارد برای محصولات تولیدی

– بررسی فرآیند تولیدی محصولات و کشف و رفع نواقص احتمالی در پروسه تولید قبل از نمونه برداری استاندارد

– مشاوره فنی جهت تجهیز آزمایشگاه و آموزش های لازمه در این زمینه

– مشاوره کیفی جهت پیاده سازی سیستم ها و اخذ مدارک مرتبط

– انجام بازرسی و ممیزی از خطوط تولید

 

۲-۲ ارائه خدمات به واردکنندگان از قبیل :

– انجام امور مرتبط جهت اخذ مجوزهای ورد کالا

– بررسی و اعلام استانداردهای لازم جهت ورد کالا و انجام آزمونهای متبط با آن

– راهنمایی جهت پروسه خرید و ورود کالا و مشاوره های لازم قبل از خرید کالا و بررسی و اعلام ایرادات احتمالی

۳- استاندارد ها و محصول های تحت پوشش :

انجام کلیه آزمونهای درجه حفاظت  (IP)

 برای محصول های زیر:

  • انواع لامپ ها ، ماژول ها و چراغ ها
  • انواع تابلو های برق فشار ضعیف و فشار متوسط و پست های کمپکت از پیش ساخته
  • انواع کلید های قطع و وصل فشار متوسط اعم از Indoor , Outdoor
  • انواع کنتورهای آب و برق هوشمند
  • انواع فن تهویه ،پمپ ها و موتورهای الکتریکی اعم از خانگی و صنعتی
  • انواع دتکتور ( آشکار ساز ) گاز و ….

آزمون های قابل انجام به همراه استاندارد برای محصولات مربوطه:

انواع چراغ ها 

عنوان استانداردISIRIIEC
چراغ ها  مقرارات عمومی و آزمون ها

ISIRI 5920-1

 

ISIRI 2868

 

IEC 60598-1: 2020

 

IEC 60529 2013/COR1:2019

هدف از آزمون درجه حفاظت (IP) چراغ ها بر حسب نوع حفاظت موارد ذیل می باشند

• طبقه بندي بر حسب نفوذ ناپذیری چراغ در برابر گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت

• مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی در شرایط خرابی و ایجاد خطا

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

درجات حفاظت تأمين شده توسط محفظه ها  ) كد( IP 

 

تابلوهای قطع و وصل و فرمان فشار ضعیف

ISIRI 2868

 

 

ISIRI 12103-1

 

IEC 60529 2013/COR1:2019

 

IEC 61439-1

هدف از انجام آزمون درجه حفاظت تامین شده توسط پوشش تابلو موارد ذیل می باشند :

حفاظت تابلو در مقابل نفوذ آب

حفاظت تابلو در مقابل اجسام جامد خارجی مانند دست انسان و یا ابزار

حفاظت در مقابل نفوذ گرد و خاک

حفاظت دربرابر دسترسی به قسمت های خطرناک برقی

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

درجات حفاظت تأمين شده توسط محفظه ها  ) كد( IP 

تابلوهای قطع و وصل و فرمان فشار متوسط

ISIRI 2868

IEC 60529 2013/COR1:2019

 

IEC 62271-200 : 2021

هدف از انجام آزمون درجه حفاظت تامین شده توسط پوشش تابلو موارد ذیل می باشند :

حفاظت تابلو در مقابل اجسام جامد خارجی مانند دست انسان و یا ابزار

حفاظت دربرابر دسترسی به قسمت های خطرناک برقی و مکانیکی

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

درجات حفاظت تأمين شده توسط محفظه ها  ) كد( IP 

 

پست کمپکت پیش ساخته

ISIRI 2868

IEC 60529 2013/COR1:2019

 

IEC 62271-202 : 2022

 

IEC 62262 : 2002

هدف از انجام آزمون درجه حفاظت تامین شده توسط پوشش پست موارد ذیل می باشند :

حفاظت در مقابل نفوذ آب

حفاظت پست در مقابل اجسام جامد خارجی مانند دست انسان ، و یا ابزار

حفاظت دربرابر دسترسی به قسمت های خطرناک برقی

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

درجات حفاظت تأمين شده توسط محفظه ها  ) كد( IP 

 

کلید های قطع و وصل فشار متوسط ( سکسیونر )

کلید های قطع و وصل فشار متوسط ( دژنکتور )

ISIRI 2868

 

IEC 60529 2013/COR1:2019

 

IEC 62271-103: 2021

IEC 62271-100: 2021

 

 

IEC 62262 : 2002

درجه حفاظت تامین شده توسط کلید 

حفاظت در مقابل نفوذ آب

حفاظت در مقابل اجسام جامد خارجی

حفاظت در مقابل نفوذ گرد و خاک

حفاظت دربرابر دسترسی به قسمت های خطرناک متحرک

حفاظت در برابر ضربه مکانیکی

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

تجهيزات اندازه گيري الكتريسيته (AC)
الزامات عمومي، آزمونها و شرايط آزمون
قسمت : ۱۱تجهيزات اندازه گيري

 

 

ISIRI 11220-11

 

IEC 62052-11: 2020

•طبقه بندی بر حسب نوع حفاظت

• طبقه بندي بر حسب درجه حفاظت
در برابر گرد و غبار، اجسام سخت و رطوبت

• مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی

عایق­بندی (آزمون ولتاژ ایمپالس)

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

ماشین های الکتریکی دوار

 

قسمت پنجم:درجات حفاظت تامین شده توسط
محفظه هاي ماشینهاي الکتریکی دوار
(IP)
 کد

 

 

ISIRI 3772-5

 

 

ISIRI 2868

 

IEC 60034-5: 2020

•طبقه بندی بر حسب نوع حفاظت

• طبقه بندي بر حسب درجه حفاظت
در برابر گرد و غبار، اجسام سخت و آب

• مقاومت عایقی و استقامت الکتریکی

حفاظت دربرابر دسترسی به قسمت های خطرناک متحرک

 

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

SAMSUNG CAMERA PICTURES

تصویر شماره 5

تصویر شماره 6 

اشتراک گذاری صفحه: