آزمایشگاه کابل و یراق

آزمایشگاه کابل و یراق

1- معرفی آزمایشگاه کابل و یراق:

آزمایشگاه مرجع کابل شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی با بیش از 12 سال سابقه با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه کابل‌های زمینی فشار ضعیف، کابل‌های زمینی فشار متوسط، هادی‌ها و کابل‌های هوایی تاسیس گردید. این آزمایشگاه دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 با اعتبار ملی و بین المللی بوده و از طریق انجام آزمون­های نوعی بر اساس استاندارد­های ملی و بین المللی از جمله INSO, IEC, EN, ASTM و دستورالعمل‌های وزارت نیرو و توانیر می‌تواند نقش مهمی در ارتقا کیفیت محصولات تولید شده ایفا نماید.

این آزمایشگاه، آزمایشگاه مرجع مورد تایید شرکت توانیر بوده و عمده مشتریان آن، شرکت­های تولید کننده سیم و کابل، شرکت­های توزیع نیروی برق، شرکت‌های برق منطقه‌ای می‌باشند. از جمله فعالیت‌های دیگر آزمایشگاه مرجع کابل، انجام آزمون در محل (نظیر تخلیه جزئی یا PD ، تانژانت دلتا، اندازه‌گیری مقاومت عایقی، آزمون ولتاژ فرکانس قدرت و غیره) در مواردی نظیر پالایشگاه پارس جنوبی (عسلویه)، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی خارک، فولاد مبارکه اصفهان و … می‌باشد.

 

معرفی و سوابق آزمایشگاه مرجع یراق شرکت اپیل

آزمایشگاه مرجع یراق آلات الکتریکی شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی با بیش از 10 سال سابقه فعالیت با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه یراق انواع کابل‌های زمینی و هوایی و یراق هادی‌های لخت تاسیس گردید.

این آزمایشگاه دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 با اعتبار ملی و بین المللی بوده و از طریق انجام آزمون های نوعی بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی از جمله INSO, IEC, EN, ASTM, ANSI و دستورالعمل‌های وزارت نیرو و توانیر می‌تواند نقش مهمی در ارتقا کیفیت محصولات تولید شده ایفا نماید.

این آزمایشگاه، آزمایشگاه مرجع مورد تایید شرکت توانیر بوده و عمده مشتریان آن، شرکت­های توزیع نیروی برق، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت­های تولید کننده یراق آلات و … می‌باشند.

2- آزمون های قابل انجام به همراه استاندارد برای محصولات مربوطه:

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

یراق‌آلات کابل‌های خودنگهدار فشارضعیف-کلمپ‌های کششی و آویز برای سیستم خودنگهدار

ISIRI 13221-2: 1389

BS EN 50483-2: 2009

– بررسی ظاهری  (بند 6 استاندارد ISIRI 13221-1)

– بررسی ابعادی و مواد (بند 6)

– آزمون پیرشدگی خوردگی (بند 8.5.1)

– آزمون پیرشدگی آب و هوایی (بند 8.5.2)

– آزمون دوام نشانه گذاری (بند 9.2 استانداردISIRI 13221-1)

– آزمون کشش در دمای محیط (بند 8.1.1 و 8.2.1)

– آزمون بار شکست (بند 8.1.2 و 8.2.2)

– آزمون لغزش در دمای محیط (بند 8.2.3)

– آزمون ولتاژ دی الکتریک (بند 8.3)

– آزمون محکم کردن پیچ (بند 8.4)

یراق‌آلات کابل‌های خودنگهدار فشارضعیف-کلمپ‌های کششی و آویز برای سیستم مهار نول

ISIRI 13221-3: 1389

BS EN 50483-3: 2009

– بررسی ظاهری  (بند 6 استاندارد ISIRI 13221-1)

– بررسی ابعادی و مواد (بند 6)

– آزمون پیرشدگی خوردگی (بند 8.1.4.1 و 8.2.3.1)

– آزمون پیرشدگی آب و هوایی (بند 8.1.4.4 و 8.2.3.4)

– آزمون دوام نشانه گذاری (بند 9.2 استانداردISIRI 13221-1)

– آزمون کشش در دمای محیط و آزمون بار شکست (بند 8.1.1 و 8.2.2.1)

– آزمون لغزش در دمای محیط (بند 8.2.2.2)

– آزمون محکم کردن پیچ (بند 8.1.5.4 و 8.2.1)

– آزمون ولتاژ دی الکتریک (بند 8.1.5 و 8.2.4)

یراق‌آلات کابل‌های خودنگهدار فشارضعیف- کانکتور نفوذی، کابلشو و مفصل

ISIRI 13221-4: 1389

BS EN 50483-4: 2009

– بررسی ظاهری

 (بند 6 استاندارد ISIRI 13221-1)

– بررسی ابعادی و مواد

(بند 6)

– آزمون پیرشدگی خوردگی  (بند 8.1.5.1 و 8.2.5.1 و 8.3.5.2)

– آزمون پیرشدگی آب و هوایی (بند 8.1.5.2 و 8.2.5.2 و 8.3.5.1)

– آزمون دوام نشانه گذاری (بند 9.2 استانداردISIRI 13221-1)

– آزمون محکم کردن پیچ (بند 8.1.2.3)

– آزمون مونتاژ در دمای پایین (بند 8.1.4 ، 8.2.4 و 8.3.4)

– آزمون آسیب مکانیکی هادی اصلی (بند 8.1.2.1)

– آزمون بیرون کشیدن کابل انشعاب (بند 8.1.2.2)

– آزمون عملکرد مهره سربر (بند 8.1.2.4)

– آزمون ضربه در دمای پایین (بند 8.1.2.5)

– آزمون مکانیکی (بند 8.2.2 و 8.3.2)

– آزمون پیرشدگی الکتریکی (بند 8.1.6، 8.2.6 و 8.3.6)

– آزمون ولتاژ دی الکتریک (بند 8.1.3.1، 8.2.3.1)

– آزمون نفوذ آب (بند 8.1.3.2، 8.2.3 و 8.3.3)

 

 

 

 

 

 

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

یراق‌آلات کابل‌های خودنگهدار فشارضعیف

ISIRI 13221-5: 1389

BS EN 50483-5: 2009

آزمون پیرشدگی الکتریکی (بند 5.5)

یراق‌آلات کابل‌های خودنگهدار فشارضعیف

ISIRI 13221-6: 1389

BS EN 50483-6: 2009

آزمون محیطی (بند 8.4 و 8.5)

کابل های خودنگهدار فشار ضعیف

دستورالعمل توانیر: 1393

HD 626: 2002

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت اهمی

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت عایقی

– آزمون ولتاژ بر روی رشته‌ها

– آزمون ایستادگی ولتاژ ضربه بر روی رشته­ها

– بررسی مشخصات ساختمانی

– بررسی علائم شناسایی رشته­ها و نشانه­گذاری

– ماندگاری نشانه­گذاری چاپی

– آزمون اندازه‌گیری ضخامت عایق

– آزمون تعیین خواص مکانیکی عایق پیش و پس از پیرشدگی

– آزمون مقاومت عایق به شرایط محیطی

– آزمون گرماسختی عایق

– آزمون جمع شوندگی عایق در دمای بالا

– آزمون اندازه­گیری محتوای دوده عایق

– آزمون ظرفیت سوراخ شدگی عایق

– آزمون Torsion (پیچش) رشته سیم نگهدارنده

– آزمون Wrapping (خمش)رشته سیم نگهدارنده

– آزمون اندازه‌گیری جرم پوشش گالوانیزه سیم نگهدارنده

– آزمون تعیین یکنواختی پوشش گالوانیزه سیم نگهدارنده

– آزمون اندازه‌گیری مشخصات مکانیکی رشته‌های سیم نگهدارنده

– آزمون چسبندگی عایق رشته نگهدارنده به هادی (Tg)

سيم ها براي سيم‌كشي نصب ثابت

ISIRI 607-3: 1381

IEC 60227-3: 1997

– آزمون اندازه­گیری مقاومت اهمی

(ISIRI 607-2 بند 1.2)

– آزمون ولتاژ

(ISIRI 607-2 بند 2.2)

– آزمون اندازه­گیری مقاومت عایقی

(ISIRI 607-2 بند 4.2)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت عایق

(ISIRI 607-2 بند 9.1)

– آزمون اندازه­گیری قطر کلی

(ISIRI 607-2 بند 11.1)

– آزمون اندازه­گیری خواص مکانیکی عایق پیش و پس از پیرشدگی

(ISIRI 607-3 بند4.2 و 4.3 و 4.4 و 4.5 و 4.6 و 4.7)

– آزمون اندازه­گیری تلفات جرم

(ISIRI 607-3 بند4.2 و 4.3 و 4.4 و 4.5 و 4.6 و 4.7)

– آزمون تیغه­های فشار در گرما

(ISIRI 607-3 بند4.2 و 4.3 و 4.4 و 4.5 و 4.6 و 4.7)

– آزمون خمش عایق در دمای پایین

(ISIRI 607-3 بند4.2 و 4.3 و 4.4 و 4.5 و 4.6 و 4.7)

– آزمون ضربه در دمای پایین

(ISIRI 607-3 بند 4.2)

– آزمون شوک حرارتی

(ISIRI 607-3 بند4.2 و 4.3 و 4.4 و 4.5 و 4.6 و 4.7)

– آزمون انتشار شعله عمودی

(ISIRI 607-3 بند4.2 و 4.3 و 4.4 و 4.5 و 4.6 و 4.7)

 

 

 عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

كابل‌ها براي سيم‌كشي نصب ثابت

ISIRI 607-4: 1381

IEC 60227-4: 1997

– آزمون اندازه­گیری مقاومت اهمی

(ISIRI 607-2 بند 1.2)

– آزمون ولتاژ روی کابل کامل

(ISIRI 607-2 بند 2.2)

– آزمون ولتاژ روی رشته ها

(ISIRI 607-2 بند 3.2)

– آزمون اندازه­گیری مقاومت عایقی

(ISIRI 607-2 بند 4.2)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت عایق

(ISIRI 607-2 بند 9.1)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت روکش

(ISIRI 607-2 بند 10.1)

– آزمون اندازه­گیری قطر کلی

(ISIRI 607-2 بند 11.1)

– آزمون اندازه­گیری خواص مکانیکی عایق پیش و پس از پیرشدگی

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

– آزمون اندازه­گیری خواص مکانیکی روکش پیش و پس از پیرشدگی

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

– آزمون اندازه­گیری تلفات جرم

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

– آزمون عدم تاثیرگذاری

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

– آزمون تیغه­های فشار در دمای بالا

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

– آزمون کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

– آزمون شوک حرارتی

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

– آزمون انتشار شعله عمودی

(ISIRI 607-4 بند 4.2)

كابل‌ها و بندهاي قابل انعطاف

INSO 607-5: 1393

IEC 60227-5: 2011

– آزمون اندازه­گیری مقاومت اهمی

(ISIRI 607-2 بند 1.2)

– آزمون ولتاژ روی کابل کامل

(ISIRI 607-2 بند 2.2)

– آزمون ولتاژ روی رشته ها

(ISIRI 607-2 بند 3.2)

– آزمون اندازه­گیری مقاومت عایقی

(ISIRI 607-2 بند 4.2)

– آزمون مقاومت بلند مدت عایق در برابر ولتاژ dc

(ISIRI 607-5 بند 2.4.4)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت عایق

(ISIRI 607-2 بند 9.1)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت روکش

(ISIRI 607-2 بند 10.1)

– آزمون اندازه­گیری قطر کلی

(ISIRI 607-2 بند 11.1)

– آزمون اندازه­گیری خواص مکانیکی عایق پیش و پس از پیرشدگی

(ISIRI 607-5 بند 4.4، 4.5 و 4.6)

– آزمون اندازه­گیری خواص مکانیکی روکش پیش و پس از پیرشدگی

(ISIRI 607-5 بند 4.5 و 4.6)

– آزمون تلفات جرم

(ISIRI 607-5 بند 4.4، 4.5 و 4.6)

– آزمون عدم تاثیرگذاری

(ISIRI 607-5 بند 4.6)

– آزمون تیغه فشار در دمای بالا

(ISIRI 607-5 بند 4.4، 4.5 و 4.6)

– آزمون کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین

(ISIRI 607-5 بند 4.4، 4.5 و 4.6)

– آزمون شوک حرارتی

(ISIRI 607-5 بند 4.4، 4.5 و 4.6)

– آزمون مکانیکی انعطاف پذیری

(ISIRI 607-5 بند 4.5 و 4.6)

– آزمون انتشار شعله عمودی)

(ISIRI 607-5 بند 4.4، 4.5 و 4.6)

كابل‌ها‌ی بالابر و کابل‌های اتصالات متحرک

INSO 607-6: 1386

IEC 60227-6: 2001

– آزمون اندازه­گیری مقاومت اهمی

(ISIRI 607-2 بند 1.2)

– آزمون ولتاژ روی کابل کامل

(ISIRI 607-2 بند 2.2)

– آزمون ولتاژ روی رشته ها

(ISIRI 607-2 بند 3.2)

– آزمون اندازه­گیری مقاومت عایقی

(ISIRI 607-2 بند 4.2)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت عایق

(ISIRI 607-2 بند 9.1)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت روکش

(ISIRI 607-2 بند 10.1)

– آزمون اندازه‌گیری خواص مکانیکی عایق و روکش پیش و پس از پیرشدگی

(ISIRI 607-6 بند 4.3 و 4.4)

– آزمون تلفات جرم

(ISIRI 607-6 بند 4.3 و 4.4)

– آزمون تیغه فشار در دمای بالا

(ISIRI 607-6 بند 4.3 و 4.4)

– آزمون کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین

(ISIRI 607-6 بند 4.3 و 4.4)

– آزمون شوک حرارتی

(ISIRI 607-6 بند 4.3 و 4.4)

– آزمون مکانیکی استقامت کششی هسته مرکزی مجهز به جزء تحمل کننده کشش

(ISIRI 607-2 بند 6.3)

– آزمون مکانیکی انعطاف پذیری (فقط برای کابل‌های اتصالات متحرک و نه کابل‌های بالابر)

(ISIRI 607-6 بند 2.1.4.4)

– آزمون انعطاف پذیری ساکن

(ISIRI 607-2 بند 5.3)

– آزمون انتشار شعله عمودی)

(ISIRI 607-6 بند 4.3 و 4.4)

کابل های قدرت فشار ضعیف

ISIRI 3569-1: 1400

IEC 60502-1: 2021

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت اهمی

(بند 15.2)

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت عایقی در دمای محیط و بیشترین دمای هادی

(بند 1.17 و 2.17)

– آزمون ولتاژ 4 ساعته

(بند 3.17)

– آزمون ولتاژ ضربه

(بند 4.17)

– آزمون ولتاژ 5 دقیقه­ای (بند 3.15)

– بررسی ابعادی (بند 5.16، 6.16، 7.16 و 8.16)

– آزمون اندازه‌گیری ضخامت عایق (بند 1.18)

– آزمون اندازه‌گیری ضخامت روکش‌های غیر فلزی (بند 2.18)

– آزمون اندازه‌گیری خواص مکانیکی عایق پیش و پس از پیرشدگی

(بند 3.18)

– آزمون اندازه‌گیری خواص مکانیکی روکش‌های غیر فلزی پیش و پس از پیرشدگی

(بند 4.18)

– آزمون پیرشدگی اضافی روی کابل کامل

(بند 5.18)

– آزمون تلفات جرم بر روی روکش PVC از نوع ST2  (بند 6.18)

– آزمون تیغه‌های فشار در گرما بر روی عایق و روکش‌های غیر فلزی

(بند 7.18)

– آزمون در دمای پایین بر روی عایق و روکش PVC و هالوژن فری

(بند 8.18)

– آزمون شوک حرارتی بر روی عایق و روکش  

 PVC(بند 9.18)

– آزمون گرما سختی عایق EPR ، HEPR و XLPE (بند 11.18)

– آزمون جذب آب روی عایق (بند 13.18)

– آزمون انتشار شعله عمودی روی کابل تکی

(بند 1.14.18)

– آزمونpH and Conductivity

(بند 5.14.18)

– آزمون اندازه‌گیری درصد دوده بر روی روکش‌های نهایی مشکی از جنس PE

(بند 15.18)

– آزمون انقباض عایق XLPE (بند 16.18)

– آزمون خمش ویژه

(بند 17.18)

– آزمون انقباض روکش نهایی PE (بند 20.18)

– آزمون های مکانیکی تکمیلی روی روکش نهایی هالوژن فری

(بند 21.18)

– آزمون جذب آب بر روی روکش نهایی هالوژن فری (بند 22.18)

 

  عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

کابل های قدرت فشار متوسط

ISIRI 3569-2: 1387

IEC 60502-2: 2014

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت اهمی (بند 2.16)

– آزمون خمش (بند 4.2.18)

– آزمون تخلیه جزئی

(بند 5.2.18)

– آزمون اندازه‌گیری تانژانت دلتا (بند 6.2.18)

– آزمون سیکل حرارتی

(بند 7.2.18)

– آزمون ولتاژ ضربه

(بند 8.2.18)

– آزمون ولتاژ 4 ساعته

(بند 9.2.18)

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت ویژه حفاظ­های نیمه هادی (Semi-conductor screens)

(بند 10.2.18)

– آزمون اندازه‌گیری  مقاومت عایقی در دمای محیط و بیشترین دمای هادی (بند 2.3.18 و 3.3.18)

– بررسی ابعادی

(بند 5.17، 6.17، 7.17 و 8.17)

– آزمون اندازه‌گیری ضخامت عایق (بند 2.19)

– آزمون اندازه‌گیری ضخامت روکش‌های غیر فلزی (بند 3.19)

– آزمون اندازه‌گیری ضخامت روکش سربی

(بند 4.19)

– آزمون اندازه‌گیری خواص مکانیکی عایق پیش و پس از پیرشدگی

(بند 5.19)

– آزمون اندازه‌گیری خواص مکانیکی روکش‌های غیر فلزی پیش و پس از پیرشدگی

(بند 6.19)

– آزمون پیرشدگی اضافی روی کابل کامل

(بند 7.19)

– آزمون تلفات جرم بر روی روکش PVC از نوع ST2

(بند 8.19)

– آزمون تیغه‌های فشار در گرما بر روی عایق و روکش‌های غیر فلزی

(بند 9.19)

– آزمون در دمای پایین بر روی عایق و روکش PVC  (بند 10.19)

– آزمون شوک حرارتی بر روی عایق و روکش PVC (بند 11.19)

– آزمون گرما سختی عایق EPR ، HEPR و XLPE و روکش‌های الاستومر (بند 13.19)

– آزمون جذب آب روی عایق (بند 15.19)

– آزمون انتشار شعله عمودی روی کابل تکی

(بند 16.19)

– آزمون اندازه­گیری درصد دوده بر روی روکش نهایی PE مشکی

(بند 17.19)

– آزمون انقباض عایق XLPE (بند 18.19)

– آزمون انقباض روکش نهایی PE (بند 22.19)

هادی‌ آلومینیومی تقویت شده با فولاد (ACSR)

INSO 17502: 1392

EN 50182: 2001

ASTM B232: 2011

ASTM B549: 2013

– بررسی وضعیت ظاهری هادی (بند 6.4.1)

– آزمون Inertness هادی کامل (بند 6.4.3)

– آزمون جهت و نسبت تاب لایه‌های هادی

(بند 6.4.4)

– آزمون اندازه‌گیری وزن واحد طول هادی

(بند 6.4.6)

– آزمون اندازه‌گیری قطر رشته آلومینیومی و فولادی و قطر هادی کامل (بند 6.4.2 و6.5.2)

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در 20 0C (بند 6.5.2)

– آزمون Wrapping رشته‌ آلومینیومی و فولادی (بند 6.5.2)

– آزمون Torsion رشته فولادی (بند 6.5.2)

– آزمون چسبندگی پوشش گالوانیزه رشته فولادی (بند 6.5.2)

– آزمون استحکام کششی رشته آلومینیومی و فولادی و ازدیاد طول رشته فولادی (بند 6.5.2)

– آزمون تنش در ازدیاد طول نسبی یک درصد رشته فولادی (بند 6.5.2)

– آزمون محاسبه نیروی پارگی هادی کامل

(بند 5.9)

– آزمون اندازه­گیری جرم پوشش گالوانیزه رشته فولادی

(بند 6.5.2)

– آزمون اندازه­گیری ضخامت پوشش آلومینیومی رشته فولادی

(بند 6.5.2)

– آزمون تعیین یکنواختی پوشش گالوانیزه رشته فولادی

(بند 6.5.2)

هادی تمام آلومینیومی آلیاژی (AAAC)

INSO 17502: 1392

EN 50182: 2001

ASTM B232: 2011

– بررسی وضعیت ظاهری هادی (بند 6.4.1)

– آزمون Inertness هادی کامل (بند 6.4.3)

– آزمون جهت و نسبت تاب لایه‌های هادی

(بند 6.4.4)

– آزمون اندازه‌گیری جرم واحد طول هادی

(بند 6.4.6)

– آزمون اندازه‌گیری قطر رشته آلومینیومی و قطر هادی کامل (بند 6.4.2 و6.5.2)

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در 20 0C (بند 6.5.2)

– آزمون Wrapping رشته‌ آلومینیومی (بند 6.5.2)

– آزمون استحکام کششی رشته آلومینیومی (بند 6.5.2)

– آزمون محاسبه نیروی پارگی هادی کامل

(بند 5.9)

هادی آلومینیومی حمایت شده با فولاد (ACSS)

ISIRI 17503: 1392

ASTM B856: 2018

– بررسی الزامات رشته­های آلومینیومی و فولادی (بند 5)

– آزمون جهت و نسبت تاب لایه‌های هادی

(بند 7)

– بررسی ساختمان هادی (بند 8)

– آزمون اندازه‌گیری جرم واحد طول هادی (بند 11)

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در 20 0C (بند 11)

– آزمون محاسبه نیروی پارگی هادی کامل

(بند 9)

هادی آلومینیومی حمایت شده با فولاد، فشرده و شکل داده شده (ACSS TW)

ISIRI 19682: 1394

ASTM B857: 2018

– بررسی الزامات رشته­های آلومینیومی و فولادی (بند 5)

– آزمون جهت و نسبت تاب لایه‌های هادی

(بند 7)

– بررسی ساختمان هادی (بند 8)

– آزمون اندازه‌گیری جرم واحد طول هادی (بند 11)

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در 20 0C (بند 11)

– آزمون محاسبه نیروی پارگی هادی کامل

(بند 9)

هادی هوایی روکشدار فشار متوسط

دستورالعمل توانیر: 1399

EN 50397-1: 2020

– بررسی وضعیت ظاهری هادی، نشانه‌گذاری کابل و ماندگاری آن

– آزمون Inertness هادی کامل

– آزمون جهت و نسبت تاب لایه‌های هادی

– آزمون اندازه‌گیری جرم واحد طول کابل

– آزمون اندازه‌گیری قطر رشته آلومینیومی، رشته فولادی، هادی کامل و کابل

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی

– آزمون Wrapping رشته‌ آلومینیومی و فولادی

– آزمون Torsion رشته فولادی

– آزمون چسبندگی پوشش گالوانیزه رشته فولادی

– آزمون اندازه‌گیری استحکام کششی رشته آلومینیومی و فولادی و ازدیاد طول رشته فولادی

– آزمون تنش در ازدیاد طول نسبی یک درصد رشته فولادی

– آزمون محاسبه نیروی پارگی هادی کامل

– آزمون اندازه گیری جرم پوشش گالوانیزه رشته فولادی

– آزمون تعیین یکنواختی پوشش گالوانیزه رشته فولادی

– آزمون فشار قوی

– آزمون اندازه‌گیری جریان نشتی

– آزمون اندازه‌گیری ضخامت عایق

– آزمون تعیین خواص مکانیکی عایق قبل و بعد از کهنگی

– آزمون اندازه­گیری درصد دوده عایق XLPE

– آزمون جمع شوندگی عایق XLPE

– آزمون گرماسختی عایق XLPE

– آزمون جذب آب عایق XLPE به روش جرمی

یراق هادی هوایی روکشدار فشار متوسط

دستورالعمل توانیر: 1401

EN 50397-2: 2022

– آزمون بررسی ظاهری (بند 7.2)

– آزمون بررسی ابعادی (بند 7.3)

– بررسی نشانه­گذاری (بند 7.4)

– آزمون بار آسیب و بار شکست (بند 7.5.2)

– آزمون لغزش در دمای محیط (بند 7.5.3)

– آزمون بار در راستای عمودی و افقی (بند 7.5.6)

– آزمون کشش در دمای محیط (بند 7.5.8)

– آزمون محکم کردن پیچ (بند 7.5.11)

– آزمون عملکرد مهره سربر (بند 7.5.12)

– آزمون آسیب مکانیکی هادی اصلی (بند 7.5.13)

– آزمون بیرون کشیدن کابل انشعاب (بند 7.5.14)

– آزمون مونتاژ در دمای پایین (بند 7.5.15)

– آزمون مکانیکی تجهیز ارت موقت (بند 7.5.16)

– آزمون بررسی پوشش گالوانیزه (بند 7.6)

– آزمون نفوذ آب (بند 7.7)

– آزمون پیر شدگی الکتریکی (بند 7.8)

– آزمون شرایط محیطی – پیرشدگی خوردگی (بند 7.12.2 و 7.11.2)

– آزمون شرایط محیطی – پیرشدگی آب و هوایی (بند 7.12.3 و 7.11.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان استاندارد

ISIRI

IEC

کابل خود نگهدار فشار متوسط

دستورالعمل توانیر برای کابل های خودنگهدار فشار متوسط: 1391

IEC 60502-2: 2014

(کلیه آزمون­ها مطابق بند 5 دستورالعمل توانیر)

– آزمون تخلیه جزئی قبل ازآزمون خمش

– آزمون خمش و به دنبال آن آزمون تخلیه جزئی

– آزمون خمش

– آزمون تخلیه جزئی به دنبال آزمون خمش

– آزمون اندازه‌گیری Tan δ

– آزمون چرخه گرمایش (Heat Cycle) و به دنبال آن آزمون تخلیه جزئی

– آزمون چرخه گرمایش (Heat Cycle)

– آزمون تخلیه جزئی به دنبال آزمون چرخه گرمایش

– آزمون ولتاژ  ضربه و به دنبال آن آزمون ولتاژ فرکانس قدرت

– آزمون ولتاژ  ضربه

– آزمون ولتاژ فرکانس قدرت به دنبال آزمون ولتاژ ضربه

– آزمون ولتاژ فرکانس قدرت 4 ساعته

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت ویژه حفاظ‌های نیمه هادی

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت اهمی

– آزمون اندازه‌گیری مقاومت عایقی در دمای محیط و بیشترین دمای هادی

– بررسی نشانه گذاری و ماندگاری آن

– بررسی ابعادی

– آزمون تعیین ویژگی‌های مکانیکی عایق پیش و پس از کهنگی

– آزمون تعیین ویژگی‌های مکانیکی روکش پیش و پس از کهنگی

– آزمون گرماسختی عایق XLPE

– آزمون جمع شوندگی عایق XLPE

– آزمون اندازه‌گیری محتوای دوده روکش HDPE

– آزمون مقاومت در برابر تنش‌های محیطی (ترک خوردگی) ESCR

– آزمون Wrapping رشته‌ آلومینیومی و فولادی

– آزمون Torsion رشته فولادی

– آزمون استحکام کششی رشته آلومینیومی و فولادی و ازدیاد طول رشته فولادی

– آزمون اندازه‌گیری نیروی پارگی سیم نگهدارنده به روش محاسباتی

– آزمون اندازه‌گیری جرم پوشش گالوانیزه رشته فولادی

– آزمون تعیین یکنواختی پوشش گالوانیزه رشته فولادی

کابل های مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون

INSO 1926-3: 1394

IEC 60245-3: 2011

– آزمون اندازه­گیری مقاومت اهمی (بند 1.2 استاندارد ISIRI 1926-2)

– آزمون ولتاژ (بند 2.2 استاندارد ISIRI 1926-2)

– آزمون بررسی ساختاری (بند 5 استاندارد ISIRI 1926-1)

– آزمون اندازه­گیری ضخانت عایق (بند 9.1 استاندارد ISIRI 1926-2)

– آزمون اندازه­گیری قطر کلی (بند 11.1 استاندارد ISIRI 1926-2)

– آزمون اندازه­گیری خواص مکانیکی عایق پیش و پس از پیرشدگی

(بند 4.2 استاندارد ISIRI 1926-3)

– آزمون گرماسختی (بند 4.2 استاندارد ISIRI 1926-3)

آزمون pH & Conductivity کابل

IEC 60754-2: 2019

pH & Conductivity test

(بند 7)

یراق آلات هادی­های هوایی لخت

دستورالعمل توانیر: 1401

IEC 61284: 1997

– آزمون  بررسی ظاهری (بند 7)

– بررسی ابعادی (بند 8)

– بررسی پوشش گالوانیزه (بند 9)

– آزمون­ کشش (بند 11.5.1 و 11.7)

– آزمون بار آسیب و بار شکست (بند 11.5.2 و 11.3.1)

– آزمون بار آسیب و بار شکست چشمی (بند 11.5.3 و 11.3.2)

– آزمون محکم کردن پیچ کلمپ (بند 11.5.4)

– ازمون بار عمودی آسیب و بار شکست (بند 11.4.1)

– آزمون لغزش با حداقل و حداکثر بار لغزش مشخصه (بند 11.4.2

اتصال دهنده­های پرسی و مکانیکی کابل­های قدرت

ISIRI 11236-1-1: 1399

و دستورالعمل توانیر: 1402

IEC 61238-1-1: 2018

– بررسی ظاهری (بند 5)

– آزمون مکانیکی (لغزش) (بند 7)

– آزمون عملکرد پیچ/ مهره سربر (استاندارد EN 50483-4 بند 8.1.2.4)

– آزمون شرایط محیطی پیرشدگی خوردگی (استاندارد EN 50483-6 بند 8.4)

-آزمون پیرشدگی الکتریکی (بند 6)

– بررسی پوشش گالوانیزه (استاندارد IEC 61284 بند 9 و استاندارد ISO 1461 بند 6.2)

آزمون محکم کردن پیچ (استاندارد EN 50483-4 بند 8.1.2.3)

اتصال دهنده­های پرسی و مکانیکی کابل­های قدرت

ISIRI 11236-1-2: 1399

و دستورالعمل توانیر: 1402

IEC 61238-1-2: 2018

– بررسی ظاهری (بند 5)

– آزمون مکانیکی (لغزش) (بند 7)

– آزمون عملکرد پیچ/ مهره سربر (استاندارد EN 50483-4 بند 8.1.2.4)

– آزمون شرایط محیطی پیرشدگی خوردگی (استاندارد EN 50483-6 بند 8.4)

-آزمون پیرشدگی الکتریکی (بند 6)

– بررسی پوشش گالوانیزه (استاندارد IEC 61284 بند 9 و استاندارد ISO 1461 بند 6.2)

آزمون محکم کردن پیچ (استاندارد EN 50483-4 بند 8.1.2.3)

اتصال دهنده­های پرسی و مکانیکی کابل­های قدرت

ISIRI 11236-1-3: 1399

و دستورالعمل توانیر: 1402

IEC 61238-1-3: 2018

 

– بررسی ظاهری (بند 5)

– آزمون مکانیکی (لغزش) (بند 7)

– آزمون عملکرد پیچ/ مهره سربر (استاندارد EN 50483-4 بند 8.1.2.4)

– آزمون شرایط محیطی پیرشدگی خوردگی (استاندارد EN 50483-6 بند 8.4)

-آزمون پیرشدگی الکتریکی (بند 6)

– بررسی پوشش گالوانیزه (استاندارد IEC 61284 بند 9 و استاندارد ISO 1461 بند 6.2)

آزمون محکم کردن پیچ (استاندارد EN 50483-4 بند 8.1.2.3)

انواع کنسول و کراس آرم

دستور­العمل­های توانیر: 1402

ISIRI 4477-1: 1390

ISIRI 13968-1: 1400

ANSI C135.1: 1979

ANSI C135.6: 1988

ANSI C135.17: 1979

ANSI C135.20: 1988

ANSI C135.22: 1988

AS 3766: 1990

ASTM A153: 2016

(همه آزمون­ها مطابق بند 5 دستورالعمل توانیر انجام می­شود.)

– آزمون بررسی ظاهری

– بررسی ابعادی و وزنی

– بررسی پوشش گالوانیزه گرم

– آزمون مکانیکی

– بررسی مقاطع جوش

تصویر شماره 1:

تصویر شماره 2:

تصویر شماره 3:

تصویر شماره 4:

اشتراک گذاری صفحه: