آزمایشگاه مودم کنتورهای هوشمند

آزمایشگاه مودم کنتورهای هوشمند

1- معرفی آزمایشگاه مودم کنتورهای هوشمند :

آزمایشگاه مودم شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های مورد تایید توانیر جهـت انجام آزمون­های دستورالعمل­های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مودم کنتورهای هوشمند فهام 2 جهت اخذ تاییدیه شورای ارزیابی و مطابقت با استاندادرهای تولید و ورود به لیست مورد تایید توانیر می­باشد

2- هدف از انجام آزمون ها و ارائه خدمات در آزمایشگاه نرم افزار را می توان به طرق زیر توصیف کرد:

ارائه خدمات به تولید­کنندگان از قبیل :

 

– انجام تایپ تست محصول مودم کنتورهای هوشمند – فهام 2

– برگزاری دوره­های آموزشی الزامات پروتکی‌های ارتباطی DLMS، آزمون‌های EMC، آزمون‌های محیطی و …

– همکاری در جهت ورود به وندور لیست توانیر

– انجام بازرسی و ممیزی از خطوط تولید

– انجام آزمون­های نمونه ای

انجام کلیه آزمون­های پروتکلی، سازگاری الکترومغناطیسی، محیطی، عایقی و مکانیکی و پورت RS485  برای محصولات مودم

 

آزمون­های قابل انجام به همراه استاندارد برای محصولات مربوطه:

بررسی­های عمومی

عنوان استاندارد

دستورالعمل­های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون­های مودم کنتورهای هوشمند فهام 2

بررسی الزامات اجباری

بررسی اتصال با پراب نوری

بازرسی پنجره

بررسی علائم و مارکینگ

آزمون قابلیت اطمینان ترمینال­ها

 

آزمون‌های خواص عایقی

عنوان استاندارد

دستورالعمل­های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون­های مودم کنتورهای هوشمند فهام 2

Insulation properties test

 

سطح عایقی

پایداری در برابر ولتاژ ضربه

اندازه گیری مقاومت عایقی

 

آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

عنوان استاندارد

دستورالعمل­های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون­های مودم کنتورهای هوشمند فهام 2

Electromagnetic compatibility (EMC)

 

مصونیت در برابر تخلیه الکترواستاتیکی

مصونیت در برابر امواج رادیویی تشعشعی

مصونیت در برابر پالسهای زودگذر

مصونیت در برابر موج ضربه

مصونیت در برابر اختلال هدایتی ایجاد شده در اثر میدان هایی با فرکانس رادیویی

مصونیت در برابر القای میدان مناطیسی فرکانس قدرت

آزمون افت ولتاژ و وقفه کوتاه مدت در تغذیه AC

آزمون های اندازه گیری گسیل هدایتی و تشعشعی

مصونیت در برابر امواج اسیلاتوری میراشونده

 

آزمون‌های شرایط محیطی و مکانیکی

عنوان استاندارد

دستورالعمل­های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون­های مودم کنتورهای هوشمند فهام 2

Environmental & Mechanical testing

 

آزمون سرما

آزمون گرمای خشک

آزمون گرمای دوره ای

آزمون عملکرد در محدوده دمایی

آزمون استرس (عملکرد در دما و رطوبت بالا)

آزمون لرزش

آزمون شوک

آزمون چکش ارتجاعی

آزمون مقاومت در برابر گرما و آتش

آزمون مقاومت در برابر گرد و غبار و آب (IP)

 

آزمون‌ها و بررسی­های نرم­افزاری

عنوان استاندارد

دستورالعمل­های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای مودم کنتورهای هوشمند فهام 2

DLMS

DLMS testing

FID2

Datamodels

Green Book

Blue Book

ISO/IEC 1107

ISO/IEC 646

بررسی دیتامدل

آزمون­های قابلیت همکاری

–        عملکردهای ساعت و تقویم

–        عملکردهای مربوط به ثبت رویدادها

–        عملکردهای مربوط به اندازه­گیری انرژی

–        عملکردهای مربوط به ثبت پروفیل­های بار

–        عملکردهای مربوط به قطع و وصل رله

–        عملکردهای مربوط به بروزرسانی firmware

–        عملکردهای مربوط به Gateway

آزمون‌های پورت RS485

عنوان استاندارد

ANSI/TIA/EIA-485-A

Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems

 

اندازه­گیری مشخصات واحد بار (Unit Load)

مشخصات ولتاژ تفاضلی و آفست خروجی فرستنده

مشخصات ولتاژ تفاضلی خروجی فرستنده در حضور بار مشترک

اشتراک گذاری صفحه: