آزمایشگاه فتوولتائیک

آزمایشگاه فتوولتائیک

1- معرفی آزمایشگاه فتوولتائیک:

آزمایشگاه فتوولتائیک شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی به عنوان یکی از آزمایشگاههای مورد تایید توانیر و ساتبا جهـت انجام آزمون ها و دستورالعمل های توانیر برای اجزا و سیستم های فتوولتائیک و همچنین به عنوان یکی از اولین آزمایشگاههای بی طرف همکار موسسه استاندارد و قابل ردیابی توسط ILAC  در زمینه تخصصی انجام آزمونها فعالیت می نماید.

همچنین این آزمایشگاه در پروژه های متعدد توانیر،شهرداری ها،پروژه های دولتی و جهت صادرات و واردات (گمرکات) و همچنین دریافت نشان CE که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت میکند.

همچنین این آزمایشگاه در پروژه های متعدد توانیر،شهرداری ها،پروژه های دولتی و جهت صادرات و واردات (گمرکات) و همچنین دریافت نشان CE که نیاز به حضور یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید و همچنین با قابلیت ردیابی بین المللی را جهت ارزیابی کیفی و بازرسی فنی بیش از پیش روشن می نماید، فعالیت میکند

2- هدف از انجام آزمون ها و ارائه خدمات در آزمایشگاه فتوولتائیک صنایع انرژی را می توان به طرق زیر توصیف کرد:

2-1 ارائه خدمات به تولید کنندگان از قبیل :

 

– انجام تایپ تست محصولات در صنعت فتوولتائیک با قابلیت ردیابی بین المللی نهاد  ILAC

– تست و صدور گواهینامه های بین المللی

– مشاوره و انجام آزمونهای لازم جهت اخذ علامت استاندارد برای محصولات تولیدی

– بررسی فرآیند تولیدی محصولات و کشف و رفع نواقص احتمالی در پروسه تولید قبل از نمونه برداری استاندارد

– مشاوره فنی جهت تجهیز آزمایشگاه و آموزش های لازمه در این زمینه

– مشاوره کیفی جهت پیاده سازی سیستم ها و اخذ مدارک مرتبط

– انجام بازرسی و ممیزی از خطوط تولید

 

2-2 ارائه خدمات به واردکنندگان از قبیل :

– انجام امور مرتبط جهت اخذ مجوزهای ورد کالا

– بررسی و اعلام استانداردهای لازم جهت ورد کالا و انجام آزمونهای متبط با آن

– راهنمایی جهت پروسه خرید و ورود کالا و مشاوره های لازم قبل از خرید کالا و بررسی و اعلام ایرادات احتمالی

3- استاندارد ها و محصول های تحت پوشش

انجام آزمونهای ایمنی ، عملکردی ، سازگاری الکترومغناطیسی برای محصول های زیر:

  • انواع ماژول های فتوولتائیک
  • اینورترهای خورشیدی
  • کابل های dc

آزمون های قابل انجام به همراه استاندارد برای محصولات مربوطه:

ماژول های فتوولتائیک

 

عنوان استانداردISIRIIEC
مدول های فتوولتاییک  (PV)زمینی احراز شرایط طراحی و تایید نوع قسمت 2: روش های آزمونINSO 11881-2 IEC 61215-2
 
   
 
تایید ایمنی مدول فتوولتائیک (PV) قسمت2: الزامات آزمونINSO 11274-2IEC 61730-2
 

اینورتر خورشیدی

 

عنوان استانداردISIRIIEC
روش آزمون اندازه گیری های پیشگیری از جزیره شدن تجهیزات متصل به مبدل های فتوولتائیکIEC 62116
 
سامانه های فتوولتائیک ویژگی های اتصال به شبکه11859  ISIRIIEC 61727
 
ایمنی مبدل های توان برای استفاده در سامانه های قدرت فتوولتاییک قسمت1: الزامات عمومیINSO 22980-1,2IEC 62109-1,2
 
سازگاری الکترو مغناطیسی INSO 7260IEC 61000
 

کابل های DC

عنوان استانداردISIRIIEC
الزامات برای کابل های مورد استفاده در سامانه های فتوولتائیکINSO 20729TUV Rheinland 2pfg 1169
 

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

اشتراک گذاری صفحه: