مدیر عامل

سید محسن میر صدری


رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا صالحی سلمی


مدیر بازرگانی

بابک دنیا دیده


کارشناس بازرگانی قدرت

محمد دانش پیام


کارشناس بازرگانی LV/HV

ایرج زعفرانچی


کارشناسی بازرگانی EX

نکیسا حیدری


کارشناسی بازرگانی

الناز اسماعیلی


مدیر کنترل کیفیت

الهه براتچی


مدیر فنی مکانیکال و ATEX

سامان جمشیدی


مدیر فنی آزمایشگاه فشار ضعیف EMC/LV

سیده مهسان میر فلاح


مدیر فنی فشار قوی HV

حمید جهانگیر


مدیر تحقیق و توسعه

حامد هاشمی دزکی


معاونت مالی اداری

شهریار مقدسی


مدیر مالی

محمد رمضان نژاد


مدیر پشتیبانی

اردلان علیزاده